Про Амбасаду

Міжнародна Амбасада Жінок-Підприємиць в Україні – це незалежна громадська організація. Вона заснована у 2016 році в співпраці з Польською Мережею, яка в свою чергу, створена за зразком проекту Єврокомісії – Європейської Мережі АмбасадорівЖінок-Підприємиць.

Міжнародна АмбасадаЖінок-Підприємиць в Україні, як і європейська Мережа, об’єднує жінок, котрі досягають успіху маючи власні компанії та, водночас, активно долучаються до суспільної діяльності. Щороку, на підставі рекомендацій від різних спільнот і неурядових установ, наша організація запрошує до співпраці жінок, які, поділяючи думку основного слогану амбасадорок, «Досягла успіху – будь прикладом для інших», натхненно працюють у сфері пропагування підприємництва.

Метою нашої діяльності є:

 • формування умов розвитку та підтримки, на теренах України, високого рівня підприємницької діяльності;
 • пропагування підприємництва серед жінок та формування культури підприємництва серед молоді;
 • мотивація і обмін успішною практикою ведення бізнесу та підтримка жінок, які займаються підприємницькою діяльністю, керують власними фірмами та розвивають діяльність на міжнародних ринках;
 • залучення жінок-підприємців до наставництва і практичного навчання підприємницькому способу мислення;
 • співпраця із Польською та світовою Мережею Амбасади Жінок-Підприємиць;
 • отримання європейського досвіду ведення власної справи.

Чим ми відрізняємося? Кожна з нас є вийнятковою, успішною та активною. Від інших організацій ми відрізняємося, власне, тим, що знаходимо та об’єднуємо саме таких жінок, будуючи разом потужну мережу.

Запрошуємо до співпраці усіх бажаючих – компанії, організації, підприємців і не лише жінок, а й чоловіків. Ми не робимо різниці в ділових якостях: для нас важлива ефективна, плідна співпраця!

Історія

У березні 2016 року у місті Кракові (Польща) Польською Амбасадою жінок-підприємців був реалізований Міжнародний проект E-Bridge. До нього були залучені близько 50 жінок-підприємців зі всієї України.

Активною учасницею проекту стала найвідоміша Українка в Польщі – Вероніка-Олена Марчук.

Проект Е-Bridge став прикладом найбільш іноваційного співробітництва ділових жінок України, Польщі та інших країн Східної Європи через прямий обмін знаннями та досвідом.

І вже восени того ж 2016 року ініціативна група українських жінок – учасниць проекту, підтримала подібний спосіб співробітництва та взаємодії жінок-підприємців на теренах України, заснувавши громадську організацію “Міжнародна Амбасада Жінок Підприємців”.

Календарний рік Міжнародної Амбасади Жінок Підприємців починається та завершується 19 листопада – у Всесвітній День жіночого підприємництва.

Міжнародна Амбасада Жінок Підприємців започаткувала святкування цього Дня в Україні, 19 листопада 2016 року. Це був перший масштабний захід, який провела наша Амбасада.

У Всесвітній День жіночого підприємництва відбувається урочиста посвята нових Амбасадорок Міжнародної Амбасади Жінок Підприємців.

Етичний кодекс

Етичний кодекс

МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМЦІВ

Міжнародна амбасада жінок-підприємців в Україні як організація, що співпрацює з Федерацією International Network of Women Entrepreneurship Ambassadors  в Кракові та побудована на основі  European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors пропагує найвищі стандарти бізнес-етики, а також принципи чесної конкуренції та хороших манер.
Ми закликаємо наших членів до наступного:

 • Поводитися з клієнтами чесно та з повагою
 • Вести діяльність із дотриманням усіх чинних законів України
 • Виробляти та постачати товари, а також надавати послуги найвищої якості
 • Підтримувати місцеву економіку, створювати нові робочі місця
 • Вести бізнес дружній до навколишнього середовища, а також, підтримувати кампанії, спрямовані на його захист
 • Вирішувати будь-які непорозуміння та конфлікти швидко, чесно та з повагою до всіх сторін
 • Поширювати інформацію про Міжнародну Амбасаду жінок-підприємців та її діяльність на теренах України
Місія і цілі

Місія МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМЦІВ

 • Пропагування підприємництва, як інструменту до власної економічної незалежності, переважно серед жінок України, шляхом створення комунікаційного простору для ефективної взаємодії, обміну досвідом, знаннями та розвитку доброзичливого середовища та підтримки серед підприємців і таких громадян, які мають намір стати підприємцями
 • Ми прагнемо, щоб наша діяльність стала однією з рушійних сил для формування культури підприємництва серед молоді, жінок та розповсюдження знань, вмінь, щоденної підтримки підприємців, що відчувається особливо необхідним в Україні на цьому етапі її розвитку

Цілі МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМЦІВ

 • Сприяти формуванню в українському суспільстві позитивного іміджу підприємців і пропагувати підприємництво, особливо серед жінок, формуючи культуру підприємництва як такого
 • Полегшувати комунікацію серед підприємців з метою освіти, ефективного пошуку партнерів, клієнтів та постачальників
 • Залучати підприємців до наставництва і практичного навчання початківців тому, як започаткувати та ефективно вести власний бізнес
 • Популяризувати високі стандарти ділової етики, загальноприйняті принципи порядної конкуренції та хороших манер
 • Розвивати Міжнародну Мережу жінок-підприємців з метою розвитку партнерських стосунків, обміну досвідом та знаннями

Шляхи досягнення цілей

 • Польсько-українська Програма партнерства підприємств «For Ukraine»
 • Щомісячні підприємницькі заходи з обміну досвідом, презентацій бізнесу у колі членів громадської організації та гостей заходів із залученням консультантів, фінансистів, представників державного апарату та інвесторів
 • Освітні бізнес-програми за різними сферами бізнесу в Києві та регіонах, малих містечках України
 • Організація лекцій, тренінгів, бізнес конференцій за участю відомих українських та зарубіжних жінок-підприємців
 • Участь членів організації та потенційних її учасників у міжнародних проектах, пов’язаних з підприємницькою діяльністю
 • Організація освітніх заходів та проектів, спрямованих на гармонійний розвиток жінки-підприємця, які допомагатимуть у набутті додаткових навичків та професійної впевненності
  Освітні програми – вебінари
 • Створення Всеукраїнської громадської організації «Міжнародна Амбасада жінок-підприємців» з представництвом у 15 регіонах України
Засновники

Вероніка Марчук

Президент Міжнародної Амбасади Жінок-Підприємиць

Орися Розенкова

Віце-президент Міжнародної Амбасади Жінок-Підприємниць

Статут

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК-ПІДПРИЄМЦІВ”

Протокол № 1 від “24” жовтня 2016 року

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК-ПІДПРИЄМЦІВ”

м. Київ – 2016 рік

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК-ПІДПРИЄМЦІВ” (далі за текстом – Громадська організація) є громадською організацією створеною відповідно до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання”, що будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності, законності, гласності, рівності прав та обов’язків її членів. Громадська організація створена на основі єдності інтересів і прагнень членів Громадської організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.1.2. Найменування Громадської організації:
— українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК–ПІДПРИЄМЦІВ»;
російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АМБАССАДА ЖЕНЩИН–ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»;
— англійською мовою: PUBLIC ORGANISATION «INTERNATIONAL EMBASSY OF WOMEN– ENTREPRENEURS».
2.2. Організація має скорочене найменування:
— українською мовою: ГО «МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК– ПІДПРИЄМЦІВ»;
—російською мовою: ОО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АМБАССАДА ЖЕНЩИН–ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»;
— англійською мовою: PO «INTERNATIONAL EMBASSY OF WOMEN–ENTREPRENEURS».1.3. Діяльність Громадської організації здійснюється у відповідності із Конституцією України, чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
1.4. Громадська організація взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями іншими об’єднаннями громадян, профспілками, фізичними та юридичними особами.
1.5. Держава не відповідає за зобов’язаннями Громадської організації, а Громадська організація не відповідає за зобов’язаннями Держави.

2. Юридичний статус Громадської організації

2.1. Громадська організація є громадським об’єднанням (громадською організацією), яке не ставить на меті отримання прибутку.
2.2. Громадська організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах, мати у власності кошти та інше майно.
2.3. Громадська організація веде самостійний баланс, має розрахункові та інші рахунки в установах банків, має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами Громадської організації та іншу атрибутику, необхідну для її роботи. Символіка Громадської організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Громадська організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
виступати учасником цивільно – правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
-залучати кошти членських внесків, добровільних пожертвувань та інших прибутків від передбаченої законодавством діяльності, а також добровільних внесків від іноземних громадян та організацій на статутну діяльність Громадської організації;
-представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах влади і місцевого самоврядування відповідно до діючого законодавства;
-користуватися кредитами державних, комерційних, кооперативних банківських установ та третіх осіб і використовувати передбачені законодавством фінансові операції для забезпечення діяльності;
-самостійно планувати свою діяльність та здійснювати належні заходи у відповідності до вимог діючого законодавства;
-вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого -самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
-організовувати та проводити семінари, зустрічі, «круглі столи», співпрацювати із ЗМІ;
-за рішенням відповідних статутних органів Громадська організація може входити до складу інших об’єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Громадська організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами;
-здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;
-відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
-проводити мирні зібрання;
-мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку.
3. Мета, завдання та напрямки діяльності Громадської організації

3.1. Метою діяльності Громадської організації є пропагування підприємництва серед жінок будь-якого віку, національності, орієнтації, достатку, соціального статусу, релігійних та політичних поглядів, а також мотивація і обмін успішною практикою та підтримка жінок, які займаються або хочуть займатися підприємницькою діяльністю, керують власними фірмами та розвивають діяльність на міжнародних ринках, а також співпраця із Польською Мережею Представників Підприємництва Жінок.
3.2. Завданнями (цілями) Громадської організації є:
сприяння формуванню позитивного іміджу підприємців і пропагування підприємництва, переважно серед жінок; усунення гендерних стереотипів у суспільстві щодо некоректного сприйняття ділової активності жінок; захист прав жінок-підприємців на державному рівні; полегшення та розвиток співпраці підприємців-жінок у пошуку партнерів та клієнтів; організація доступу до всіх ресурсів, які полегшують ведення успішної бізнесової діяльності; залучення підприємців до наставництва і практичного навчання підприємницького способу мислення; популяризація високих стандартів ділової етики, загальноприйнятих принципів порядної конкуренції та хороших манер; розвиток Міжнародної Мережі Представників Підприємництва Жінок.

3.3. Громадська організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:
організовувати соціальні кампанії, ініціювати та приймати участь у місцевих і міжнародних проектах, а також неурядових організаціях та федераціях, як місцевих, так і міжнародних;
організовувати конференції, конгреси, виставки, семінари і проводити різні форми навчання, в межах, дозволених законом;
шукати партнерів для спільного досягнення та фінансування цілей Організації;
просувати Етичного Кодексу Міжнародної Мережі Представників Підприємництва Жінок;
просувати благодійні ініціативи;
складати проекти для отримання грантів, після отримання яких надавати субгранти;
брати участь у веденні інтернет-платформи Міжнародної Мережі Представників Підприємництва Жінок;
реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, в спосіб, не заборонений законом;
здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
4. Умови і порядок прийому в члени Громадської організації, вибуття з неї
4.1. Членство в Громадській організації є добровільним.
4.2. Членами Громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, активно сприяють виконанню статутних завдань Громадської організації, виявили бажання бути членом Громадської організації. В установленому цим Статутом порядку такі особи приймаються до складу членів Громадської організації.
4.3. Членство в Громадській організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Організації.
4.4. Прийом в члени Громадської організації здійснюється на підставі заяви шляхом:
4.4.1. заповнення паперової анкети;
4.4.2. реєстрації через веб-сайт;
4.4.3. реєстрації шляхом надсилання SMS-повідомлення;
4.4.4. реєстрації через колл-центр.
4.5.Незалежно від типу реєстрації кандидат в члени Громадської організації повинен вказати ПІБ, контактну адресу, номер засобу зв’язку, в порядку опції: адресу електронної пошти та інші відомості.
4.6. Заява вступника розглядається Правлінням Громадської організації, яка приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Громадській організації. Прийняття членів здійснюється після сплати вступного внеску.
4.7. При виході із членів Громадської організації за її членами не зберігаються права на передане ними майно, в тому числі на повернення щомісячних членських внесків.
4.8. Питання щодо прийняття та вибуття членів Громадської організації вирішує Правління Громадської організації. Правління Громадської організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Громадської організації.
4.9. Членство в Громадської організації припиняється у випадках:
виходу із Громадської організації за власним бажанням;
виключення із Громадської організації.
Члена Громадської організації може бути виключено з Громадської організації за рішенням Правління Громадської організації, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Громадської організації, або якщо член втратив зв’язок із Громадською організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків. Членство в Громадській організації автоматично припиняється у разі несплати членських внесків протягом 6 календарних місяців.
Передбачено наступні різновиди членства:
– звичайне;
– допоміжне;
– почесне.
Звичайним членом Громадської організації може бути фізична особа, яка:
– погоджується з положеннями Статуту Громадської організації та зобов’язується їх виконувати;
– подасть письмову заяву до Правління Громадської організації;
4.13. Допоміжним Членом Громадської організації може бути фізична особа, яка надає фінансову, матеріальну або іншу суттєву допомогу в реалізації цілей Громадської організації.
4.14. Почесним Членом Громадської організації може бути фізична особа , яка зробила видатний внесок в діяльність і розвиток Громадської організації.
4.3.3. Почесні члени Громадської організації можуть брати участь у засіданнях Правління Громадської організації з правом дорадчого голосу.
4.3.4. З найбільш почесних членів Громадської організації, що зробили значний внесок у розвиток діяльності Громадської організації Правління обирає Почесного Президента, який може додатково обіймати й інші посади в Громадській організації.
4.3.5. Почесний Президент бере активну участь у розробці стратегічних напрямів діяльності Громадської організації, має особливі відзнаки серед підприємців та людей, що створили власний бізнес; має представницькі функції, а саме: презентує Громадську організацію на тренінгах, семінарах, бізнес-форумах, конференціях, у співпраці з іншими об’єднаннями, організаціями міжнародного рівню, а також вносить пропозиції до Правління Громадської організації.
4.3.6. Почесний Президент має право бути  куратором та координатором програм та заходів, що здійснюються під егідою Громадської організації.
5. Права та обов’язки членів Громадської організації
5.1. Усі члени Громадської організації мають рівні права та обов’язки.
5.2. Члени Громадської організації мають право:
брати участь в діяльності Громадської організації, в управлінні її справами;
висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Громадської організації;
отримувати інформацію про діяльність Громадської організації;
звертатись до Громадської організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
отримувати правовий, соціальний захист від Громадської організації;
вносити пропозиції щодо напрямків діяльності Громадської організації та її розвитку;
вийти із числа членів Громадської організації в будь-який час за власним бажанням.
5.3. Члени Громадської організації зобов’язані:
виконувати вимоги цього Статуту;
виконувати рішення керівних органів Громадської організації;
дбати про зміцнення авторитету Громадської організації, утримуватись від дій, які можуть завдати шкоду законним інтересам Громадської організації та її членам;
не розголошувати конфіденційну інформацію щодо діяльності Громадської організації;
брати посильну участь в роботі (діяльності) Громадської організації;
сплачувати щомісячні членські внески.
5.4. У якості заохочення керівні органи мають право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.
6.  Порядок утворення і діяльність керівних органів
6.1. Управління Громадської організації здійснюють:
Загальні Збори Громадської організації – вищий керівний орган;
Правління Громадської організації – постійно діючий керівний орган;
Голова Правління Громадської організації – виконуючий керівний орган;
Ревізійна комісія – контролюючий орган.
6.2. Загальні Збори Громадської організації
6.2.1. Вищим керівним органом Громадської організації є Загальні збори, що складаються з безпосередньо членів, що забезпечується їх особистою участю, або з уповноважених представників членів – делегатів, які обираються локальними колегіальними органами (спільнотами).
6.2.2. Загальні Збори скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Загальних Зборів може ініціювати Правління Громадської організації, Голова Правління Громадської організації або Члени Громадської організації, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів. Про проведення Загальних Зборів Голова Правління Громадської організації повідомляє всіх членів Громадської організації, не пізніше ніж за 21 (двадцять один) день до їх скликання, із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного, в тому числі шляхом використання засобів зв’язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний). Рішення Загальних Зборів оформлюється Протоколом, який підписується Головою Правління Громадської організації, як Головою Зборів та Секретарем зборів.
6.2.3. При цьому допускається прийняття рішень Загальних Зборів шляхом опитування та голосування членів Громадської організації із використанням засобів зв’язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний)), якщо окремі члени Загальних Зборів письмово повідомили до початку засідання Загальних Зборів про неможливість взяти особисту участь у ньому. Прийняте таким чином рішення Загальних Зборів має бути оформлене Протоколом і підписане Головою Правління Громадської організації, Головою Зборів та Секретарем зборів не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
6.2.4. До компетенції Загальних Зборів належить:
прийняття Статуту Громадської організації, внесення до нього змін та доповнень;
розгляд рекомендацій та затвердження звітів поданих Правлінням Громадської організації та Ревізійною комісією Громадської організації;
прийняття рішення про реорганізацію або припинення Громадської організації;
обрання та відкликання Правління Громадської організації та Ревізійної комісії Громадської організації, затвердження положень стосовно їх діяльності;
обрання Голови Правління та Першого Заступника Голови Правління Громадської організації, членів Громадської організації, Голови та членів Ревізійної комісії;
визначення та затвердження основних та перспективних напрямків діяльності Громадської організації;
затвердження документів, які регламентують правила внутрішнього розпорядку та стосунки в середині Громадської організації, а також взаємодію Громадської організації з іншими організаціями та установами;
прийняття рішень про створення установ і організацій для виконання статутних завдань у порядку, встановленому законодавством України;
визначення кількості та персонального складу Правління Громадської організації;
прийняття рішення стосовно проведення перевірки діяльності Правління Громадської організації та Голови Правління Громадської організації;
розгляд будь-яких інших питань стосовно діяльності Громадської організації;
реалізація права власності на кошти та майно Громадської організації.
6.2.5. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини членів від загальної кількості членів Громадської організації.
6.2.6. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів. Порядок голосування на Загальних Зборах членів Громадської організації може міститись в окремо прийнятих документах.
6.2.7. Питання для включення у порядок денний Загальних Зборів подаються до Правління Громадської організації у письмовій формі не пізніше ніж за два тижні до проведення Загальних Зборів.
6.2.8. Позачергові Загальні Збори скликаються за ініціативою Ревізійної комісії, Правління Громадської організації та на вимогу не менш як третини членів Громадської організації.
6.3. Правління Громадської організації
6.3.1. Правління Громадської організації на чолі з Головою Правління є постійно діючим керівним органом Громадської організації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю в період між скликаннями Загальних Зборів.
6.3.2. Правління Громадської організації у своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом.
6.3.3 Кількісний і персональний склад Правління Громадської організації визначається Загальними Зборами. Обирається Правління Громадської організації строком на один рік.
6.3.4. До компетенції Правління Громадської організації відносяться всі питання діяльності Громадської організації, крім тих, які згідно законодавства України та цього Статуту відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
6.3.5. До компетенції Правління Громадської організації належить:
в попередньому порядку розгляд всіх питань, які підлягають розгляду чи вирішенню Загальними Зборами, підготовка по них відповідних матеріалів;
затвердження планів та звітів про їх виконання, щорічного кошторису;
кадрові питання;
організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в організації;
прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних Зборів Громадської організації;
надання на затвердження Загальним Зборам річного звіту Громадської організації;
розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів спрямованих на реалізацію статутних цілей та завдань Громадської організації;
прийняття рішень щодо прийняття та виключення з членів Громадської організації;
вирішення інших питань щодо діяльності Громадської організації у період між Загальними Зборами;
ініціювання скликання Загальних Зборів Громадської організації.
6.3.6. Засідання Правління Громадської організації проводяться за мірою необхідності, але не рідше 4 рази на рік по ініціативі Голови Правління Громадської організації або більшості членів Правління Громадської організації.
6.3.7. Про чергове засідання Правління Громадської організації його члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління Громадської організації, можуть надсилатися із використанням засобів зв’язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний)).
6.3.8. Засідання Правління Громадської організації визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини членів від загальної кількості членів Правління Громадської організації. Рішення Правління Громадської організації приймаються простою більшістю голосів але не менш як дві третини від загальної кількості присутніх членів Громадської організації. У разі якщо при голосуванні рівна кількість голосів, то переважне право голосу належатиме Голові Правління Громадської організації.
6.3.9. Допускається прийняття рішень Правління Громадської організації з невідкладних питань шляхом опитування членів Правління Громадської організації і обміну інформацією із використанням засобів зв’язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний)), якщо окремі члени Правління Громадської організації письмово повідомили до початку засідання Правління Громадської організації про неможливість взяти особисту участь у засіданні. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Правління Громадської організації.
6.3.9. Правління Громадської організації у своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам Громадської організації.
6.4. Голова Правління Громадської організації, Перший заступник Голови Правління Громадської організації
6.4.1. Голова Правління Громадської організації обирається Загальними Зборами (прямим голосуванням, простою більшістю голосів але не менш як дві третини загальної кількості присутніх членів Громадської організації строком на п’ять років та є підзвітним у своїй діяльності Загальним Зборам.
6.4.2. Голова Правління Громадської організації організує виконання рішень Загальних Зборів та здійснює загальне керівництво і координацію діяльності Правління Громадської організації.
6.4.3. Голова Правління Громадської організації має право без окремої довіреності здійснювати дії від імені Громадської організації, у тому числі:
представляти Громадську організацію в її взаємовідносинах з іншими громадськими організаціями, державними та іншими органами і організаціями та установами;
відкривати і закривати рахунки в банківських установах;
вести переговори і укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
видавати довіреності на здійснення дій від імені Громадської організації;
підписувати фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові папери;
ініціює скликання Загальних Зборів;
повідомляє членів Громадської організації не пізніше ніж за 21 (двадцять один) день про скликання Загальних Зборів Організації.
6.4.4. Перший Заступник Голови Правління Громадської організації підзвітний Голові Правління Громадської організації та Загальним Зборам Громадської організації.
6.4.5. Перший Заступник Голови Правління Громадської організації обирається Загальними зборами, прямим голосуванням, простою більшістю голосів членів Громадської організації строком на один рік.
6.4.6. У разі відсутності Голови Правління Громадської організації його обов’язки та повноваження виконує Перший Заступник Голови Правління Громадської організації.
6.5. Ревізійна комісія Громадської організації
6.5.1. Ревізійна комісія Громадської організації є контролюючим органом Громадської організації.
6.5.2. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами та складається з трьох осіб: Голови комісії та двох членів, які обираються Загальними Зборами строком на один рік. До складу Ревізійної комісії не може входити член Правління Громадської організації, а також особи, що займають керуючі посади в Громадської організації (Голова Правління, Перший Заступник Голови Правління).
6.5.3. До повноважень Ревізійної комісії належить:
здійснення контролю за діяльністю Громадської організації;
перевірка звітів та фінансової документації Громадської організації, підготовка по ним висновків;
доступ до всіх документів Громадської організації;
проведення ревізії майна Громадської організації;
контроль за правильністю витрат коштів Громадської організації за призначенням;
ініціювання скликання Загальних Зборів Громадської організації.
6.5.4. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання ревізійної комісії визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини від загальної кількості членів Ревізійної комісії.
6.5.5. Рішення Ревізійної комісії Громадської організації приймаються простою більшістю голосів але не менш як дві третини від загальної кількості членів Ревізійної комісії.
6.5.6. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам Громадської організації, яким надаються матеріали перевірок.
6.5.7. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних Зборів, якщо постала загроза інтересам Громадської організації або виявлені зловживання з боку посадових осіб Громадської організації.
6.5.8. Перевірка діяльності Правління Громадської організації, в тому числі Голови Правління Громадської організації, здійснюється за дорученням Загальних Зборів.
6.6. Керівні органи звітують на Загальних зборах один раз у рік. Звіт повинен бути розісланий членам Громадської організації за 7 (сім) днів до скликання так, щоб вони мали можливість ознайомитись з його змістом. Звіт повинен показати роботу всієї організації за звітний період, інформувати про роботу Громадської організації та ін.
7.  Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Громадської організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської
та іншої комерційної діяльності
7.1. Громадська організація відповідно до законодавства України, може мати у власності кошти та інше майно, які використовуються для створення матеріальної бази Громадської організації та фінансування виконання її статутних завдань.
Джерелами надходження майна та коштів Громадської організації є:
кошти, або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
пасивні доходи;
дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Громадській організації, або через неї їх одержувачам, згідно законодавства з метою зниження рівня таких цін.
7.2. Громадська організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Громадської організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.3. Право власності Громадської організації на кошти та майно реалізує її вищий статутний орган управління – Загальні Збори Громадської організації. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Громадської організації можуть бути покладені вищим керівним статутним органом на створені ним органи управління Громадської організації.
7.4. Громадська організація не має на меті одержання і розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Громадської організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Громадської організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Майно Громадської організації не підлягає розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не може використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб.
7.5. Громадська організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Громадської організації в грошовій або іншій формі.
7.6. З метою виконання статутних завдань Громадська організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому діючим законодавством.
7.7. Громадська організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Громадської організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Громадської організації.
7.8. Громадська організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах доходів і зборів та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.9. Державний контроль за діяльністю Громадської організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
7.10. Майно та кошти Громадської організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Громадської організації.
8.  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Громадська організації може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Громадської організації.
8.2. Відокремлені підрозділи Громадської організації не є юридичними особами.
8.3. Голову Правління відокремленого підрозділу призначає Правління Громадської організації.
8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
реалізують статутні мету та завдання Громадської організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;
проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
представляють Громадської організації на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
8.5. Голова Правління відокремленого підрозділу має право:
використовувати назву та символіку Громадської організації для реалізації завдань Громадської організації;
отримувати допомогу у реалізації завдань Громадської організації від керівних органів та посадових осіб Громадської організації;
бути присутнім на Загальних зборах Громадської організації, засіданні Правління;
звертатись з клопотаннями до керівних органів Громадської організації;
захищати свої законні права та інтереси;
на всебічне сприяння від керівних органів Громадської організації;
на організацію обрання допоміжної структури відокремленого підрозділу.
8.6. Голова Правління відокремленого підрозділу зобов’язаний:
дотримуватись вимог Статуту Громадської організації;
активно впроваджувати рішення керівних органів Громадської організації (прийнятих в межах Статуту Громадської організації та чинного законодавства);
не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Громадської організації.
8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Громадської організації, а також в судовому порядку.
8.8. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 7.11. Статуту.
9.  Порядок оскарження рішення дій і бездіяльності керівних органів
9.1. Члени громадської організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена громадського об’єднання, Голови Правління громадської організації, Правління або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:
на дії, бездіяльність або рішення члена громадської організації – первинна скарга подається до Голови Правління Громадської організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також члена громадської організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів громадської організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена громадської організації який скаржиться, а також члена громадської організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління громадської організації – первинна скарга подається до Правління, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також Голову Правління громадської організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голову Правління громадської організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Голови Правління громадської організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Голови Правління громадської організації – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
9.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
Скарга, на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів громадської організації – є підставою звернення до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
10. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Громадської організації
10.1. Зміни до Статуту Громадського об’єднання вносяться за рішенням Загальних Зборів Громадського об’єднання.
10.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
10.3. Про зміни до Статуту Громадського об’єднання повідомляється уповноважений орган у встановленому законодавством порядку.
11.  Порядок припинення діяльності Громадської організації і вирішення майнових питань, пов’язаних з її діяльністю
11.1. Припинення діяльності Громадської організації здійснюється:
1) За рішенням Загальних зборів Громадської організації шляхом саморозпуску або реорганізації, шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 присутніх членів Громадського об’єднання або
2) За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Громадського об’єднання.
11.2. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск Громадської організації, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Громадської організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Громадської організації після її припинення відповідно до Статуту.
11.3. У разі припинення Громадської організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи (майно та кошти) після задоволення вимог кредиторів передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до бюджету.
11.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення Громадської організації про саморозпуск розпочинається припинення Громадської організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення Громадської організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Громадською організацією.
11.5. Реорганізація Громадської організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об’єднання, яке приєднується, про приєднання до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднується, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Громадської організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Підписи:
Марчук Вероніка______________/

Тимощук Олександра Яківна______________/

Долішна Тетяна Анатолівна______________/

Петросян Каріне Оганесівна______________/

Норенко Вікторія Василівна______________/

Остролуцька Таісія Олександрівна______________/

Єлейко Маріанна Ярославівна______________/

Іванова Катерина Сергіївна______________/

Розенкова орися Миколаївна______________/

Прес-релізи
Презентація
ЗМІ про нас

Інтерв’ю Вероніки Марчук в ефірі радіо «Вєсті»

У 2017 році саме з 13 по 19 листопада світ відзначає Глобальний тиждень підприємництва (Global Entrepreneurship Week)?! І більше того, 19 листопада визнано Всесвітнім днем жіночого підприємництва! До цього свята долучилися жінки уже в 144 країнах світу, при тому, що започатковано воно зовсім недавно – у 2014 році. Українські жінки-підприємниці другий рік поспіль відзначають цей день у своїх календарях, а ми, як громадська організація, плануємо звернення до Президента України з метою на офіційному рівні визнати цей день в Україні професійним. Більше про Амбасаду та жіноче підприємництво слухайте в інтерв’ю Почесного Президента Міжнародної Амбасади Жінок-Підприємців Вероніки Марчук в ефірі радіо «Вєсті».

 

Відео

 

Стаття

Вгору