Про Амбасаду

Міжнародна Амбасада Жінок-Підприємиць в Україні – це незалежна громадська організація. Вона заснована у 2016 році в співпраці з Польською Мережею, яка в свою чергу, створена за зразком проекту Єврокомісії – Європейської Мережі АмбасадорівЖінок-Підприємиць.

Міжнародна АмбасадаЖінок-Підприємиць в Україні, як і європейська Мережа, об’єднує жінок, котрі досягають успіху маючи власні компанії та, водночас, активно долучаються до суспільної діяльності. Щороку, на підставі рекомендацій від різних спільнот і неурядових установ, наша організація запрошує до співпраці жінок, які, поділяючи думку основного слогану амбасадорок, «Досягла успіху – будь прикладом для інших», натхненно працюють у сфері пропагування підприємництва.

Метою нашої діяльності є:

 • формування умов розвитку та підтримки, на теренах України, високого рівня підприємницької діяльності;
 • пропагування підприємництва серед жінок та формування культури підприємництва серед молоді;
 • мотивація і обмін успішною практикою ведення бізнесу та підтримка жінок, які займаються підприємницькою діяльністю, керують власними фірмами та розвивають діяльність на міжнародних ринках;
 • залучення жінок-підприємців до наставництва і практичного навчання підприємницькому способу мислення;
 • співпраця із Польською та світовою Мережею Амбасади Жінок-Підприємиць;
 • отримання європейського досвіду ведення власної справи.

Чим ми відрізняємося? Кожна з нас є вийнятковою, успішною та активною. Від інших організацій ми відрізняємося, власне, тим, що знаходимо та об’єднуємо саме таких жінок, будуючи разом потужну мережу.

Запрошуємо до співпраці усіх бажаючих – компанії, організації, підприємців і не лише жінок, а й чоловіків. Ми не робимо різниці в ділових якостях: для нас важлива ефективна, плідна співпраця!

Історія

У березні 2016 року у місті Кракові (Польща) Польською Амбасадою жінок-підприємців був реалізований Міжнародний проект E-Bridge. До нього були залучені близько 50 жінок-підприємців зі всієї України.

Активною учасницею проекту стала найвідоміша Українка в Польщі – Вероніка-Олена Марчук.

Проект Е-Bridge став прикладом найбільш іноваційного співробітництва ділових жінок України, Польщі та інших країн Східної Європи через прямий обмін знаннями та досвідом.

І вже восени того ж 2016 року ініціативна група українських жінок – учасниць проекту, підтримала подібний спосіб співробітництва та взаємодії жінок-підприємців на теренах України, заснувавши громадську організацію “Міжнародна Амбасада Жінок Підприємців”.

Календарний рік Міжнародної Амбасади Жінок Підприємців починається та завершується 19 листопада – у Всесвітній День жіночого підприємництва.

Міжнародна Амбасада Жінок Підприємців започаткувала святкування цього Дня в Україні, 19 листопада 2016 року. Це був перший масштабний захід, який провела наша Амбасада.

У Всесвітній День жіночого підприємництва відбувається урочиста посвята нових Амбасадорок Міжнародної Амбасади Жінок Підприємців.

Етичний кодекс

Етичний кодекс

МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ

Міжнародна амбасада жінок-підприємців в Україні як організація, що співпрацює з Федерацією International Network of Women Entrepreneurship Ambassadors  в Кракові та побудована на основі  European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors пропагує найвищі стандарти бізнес-етики, а також принципи чесної конкуренції та хороших манер.
Ми закликаємо наших членів до наступного:

 • Поводитися з клієнтами чесно та з повагою
 • Вести діяльність із дотриманням усіх чинних законів України
 • Виробляти та постачати товари, а також надавати послуги найвищої якості
 • Підтримувати місцеву економіку, створювати нові робочі місця
 • Вести бізнес дружній до навколишнього середовища, а також, підтримувати кампанії, спрямовані на його захист
 • Вирішувати будь-які непорозуміння та конфлікти швидко, чесно та з повагою до всіх сторін
 • Поширювати інформацію про Міжнародну Амбасаду жінок-підприємців та її діяльність на теренах України
Місія і цілі

Місія МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ

 • Пропагування підприємництва, як інструменту до власної економічної незалежності, переважно серед жінок України, шляхом створення комунікаційного простору для ефективної взаємодії, обміну досвідом, знаннями та розвитку доброзичливого середовища та підтримки серед підприємців і таких громадян, які мають намір стати підприємцями
 • Ми прагнемо, щоб наша діяльність стала однією з рушійних сил для формування культури підприємництва серед молоді, жінок та розповсюдження знань, вмінь, щоденної підтримки підприємців, що відчувається особливо необхідним в Україні на цьому етапі її розвитку

Цілі МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ

 • Сприяти формуванню в українському суспільстві позитивного іміджу підприємців і пропагувати підприємництво, особливо серед жінок, формуючи культуру підприємництва як такого
 • Полегшувати комунікацію серед підприємців з метою освіти, ефективного пошуку партнерів, клієнтів та постачальників
 • Залучати підприємців до наставництва і практичного навчання початківців тому, як започаткувати та ефективно вести власний бізнес
 • Популяризувати високі стандарти ділової етики, загальноприйняті принципи порядної конкуренції та хороших манер
 • Розвивати Міжнародну Мережу жінок-підприємців з метою розвитку партнерських стосунків, обміну досвідом та знаннями

Шляхи досягнення цілей

 • Польсько-українська Програма партнерства підприємств «For Ukraine»
 • Щомісячні підприємницькі заходи з обміну досвідом, презентацій бізнесу у колі членів громадської організації та гостей заходів із залученням консультантів, фінансистів, представників державного апарату та інвесторів
 • Освітні бізнес-програми за різними сферами бізнесу в Києві та регіонах, малих містечках України
 • Організація лекцій, тренінгів, бізнес конференцій за участю відомих українських та зарубіжних жінок-підприємців
 • Участь членів організації та потенційних її учасників у міжнародних проектах, пов’язаних з підприємницькою діяльністю
 • Організація освітніх заходів та проектів, спрямованих на гармонійний розвиток жінки-підприємця, які допомагатимуть у набутті додаткових навичків та професійної впевненності
  Освітні програми – вебінари
 • Створення Всеукраїнської громадської організації «Міжнародна Амбасада жінок-підприємців» з представництвом у 15 регіонах України
Керівництво

Вероніка Марчук

Президент Міжнародної Амбасади Жінок-Підприємниць

Орися Розенкова

Віце-президент Міжнародної Амбасади Жінок-Підприємниць

Склад правління “МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ”

Склад ревізійної комісії “МІЖНАРОДНОЇ АМБАСАДИ ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ”

Статут

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ”

Протокол № 1/17 від “30” грудня 2017 року

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ”

м. Київ – 2017 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК- ПІДПРИЄМНИЦЬ» (надалі – «Організація») є добровільним громадським об’єднанням, яке здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи – непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом та іншими документами, які затверджені відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

1.3. Організація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма правами, наданими громадським організаціям чинним законодавством України. Діяльність Організації стосується усієї території України і може бути розповсюджена на зарубіжні країни шляхом укладання угод із спорідненими організаціями, вступу до конфедерацій, інших громадських організацій або створення свого відділення за межами України.

1.4. Членами організації є особи, які у передбаченому Статутом порядку вступили до Організації і об’єднані спільними інтересами для реалізації мети (цілей), передбачених цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Організація має повне найменування:

— українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АМБАСАДА ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ»;

— англійською мовою: PUBLIC ORGANISATION «INTERNATIONAL EMBASSY OF WOMEN ENTREPRENEURS ».

— польською мовою: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA “ MIĘDZYNARODOWA AMBASADA KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH”

2.2. Організація має скорочене найменування:

— українською мовою: ГО «АМБАСАДА ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ»;

— англійською мовою: PO « EMBASSY OF WOMEN ENTREPRENEURS ».

— польською мовою: OP „ AMBASADA KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH”

2.3. Юридична адреса Організації: Україна, 02183, м. Київ, бул. Перова будинок 48 квартира 350.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Основною метою діяльності Організації є пропагування підприємництва серед жінок, а також мотивація і обмін успішною практикою та підтримка жінок, які займаються підприємницькою діяльністю, керують власними фірмами та розвивають діяльність на міжнародних ринках, а також співпраця із Польською Мережею Жінок – Підприємців.

3.2. Метою діяльності Організації не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації. Організація не займається підприємницькою діяльністю або бізнесом і не має на меті отримання прибутку.

3.3. Організація ставить перед собою наступну мету (цілі):

 • сприяння формуванню позитивного іміджу підприємців і пропагування підприємництва, особливо серед жінок;
 • полегшення та розвиток співпраці підприємців-жінок у пошуку партнерів та клієнтів;
 • організація доступу до всіх ресурсів, які полегшують ведення успішної бізнесової діяльності;
 • залучання підприємців до наставництва і практичного навчання підприємницького способу мислення;
 • популяризація високих стандартів ділової етики, загальноприйнятих принципів порядної конкуренції та хороших манер;
 • Розвиток Міжнародної Мережі Жінок –Підприємців.

3.4. Для досягнення своєї мети (цілей) Організація має право діяти за такими напрямками діяльності:

 • організовувати соціальні кампанії, ініціювати та приймати участь у місцевих

і міжнародних проектах, а також неурядових організаціях та федераціях, як місцевих, так і міжнародних;

 • організовувати конференції, конгреси, виставки, семінари і проводити різні форми навчання, в межах, дозволених законом;
 • шукати партнерів для спільного досягнення та фінансування цілей Організації;
 • просувати принципи Етичного Кодексу Міжнародної Мережі Представників Підприємництва Жінок;
 • просувати благодійні ініціативи;
 • складати проекти для отримання грантів, після отримання яких надавати субгранти;
 • брати участь у веденні інтернет-платформи Міжнародної Мережі Жінок –Підприємців;
 • реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, в спосіб, не заборонений законом;
 • здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 • створювати або брати участь в окремих проектах, котрі можуть бути як довго- так і коротко- строковими,

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ

4.1. Членами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи. Засновники Організації є її членами з дати державної реєстрації Організації.

4.2. В Організації передбачено наступні різновиди членства:

 • звичайне;
 • допоміжне;
 • почесне.

4.3. Порядок набуття членства в Організації.

4.3.1. Прийом у члени Організації здійснюється шляхом подання або надсилання поштою до Правління Організації письмової заяви на ім’я Голови Правління від особи, яка бажає вступити до Організації та отримає рекомендації від діючих членів Організації.

4.3.2. Звичайним членом Організації може бути фізична особа, яка:

– погоджується з положеннями Статуту Організації та зобов’язується їх виконувати;

– подасть письмову заяву до Правління організації;

4.3.3. Допоміжним Членом Організації може бути юридична особа, яка надає фінансову, матеріальну або іншу суттєву допомогу в реалізації цілей Організації.

4.3.4. Почесним Членом Організації може бути фізична або юридична особа, яка зробила видатний внесок в діяльність і розвиток Організації.

4.3.5. Правління Організації на найближчому засіданні з моменту отримання заяви розглядає подану заяву та приймає рішення про прийом або відмову у прийому заявника в члени Організації. Правління може відмовити в прийомі в члени якщо на це є важливі причини

4.3.6. Рішення Правління Організації про прийом заявника підписується Президентом (Віце-Президентом) Організації і протягом 15-ти робочих днів з дати затвердження рішення про прийом заявника до Організації направляється заявнику повідомлення про прийом до Організації.

4.3.7. Члену Організації може видаватись посвідчення її члена. Зразок такого посвідчення затверджується Правлінням Організації.

4.3.8. У випадку втрати посвідчення члену Організації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат». За видачу дублікату посвідчення Член Організації має сплатити збір, розмір якого встановлюється.

4.3.9. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації.

4.3.10. Право участі в Організації не може бути передано третім особам, окрім випадків представництва за довіреністю.

4.3.11. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням Організації.

4.4. Порядок припинення членства в Організації.

4.4.1. Членство в Організації припиняється в результаті:

 • добровільної письмової відмови від членства в Організації, поданої на розгляд Правлінню;
 • внаслідок виключення Правлінням з членів Організації:

– у зв’язку з необґрунтованою заборгованістю членських внесків або інших зобов’язань протягом періоду, довшого шести місяців;

– у зв’язку з грубим порушенням статутних приписів, недотримання положень і постанов органів влади Організації;

– у зв’язку з тривалою відсутністю без поважних причин ознак активних дій на користь Організації;

– через поширення відомостей про Організацію, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації та/або її членам.

 • втрати цивільної дієздатності на підставі судового рішення;
 • смерті члена або у разі, якщо допоміжний член втратив статус юридичної особи.

4.5. У відповідь на рішення Правління Організації у справі позбавлення членства в Організації можна подати оскарження до Загальних Зборів Учасників протягом 14 днів від дати отримання відповідного рішення. Оскарження розглядається на найближчих Загальних Зборах Членів Організації. Рішення Загальних Зборів Членів Організації є остаточним.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Звичайні члени мають право:

 • брати пасивну та активну участь у виборах до Організації;
 • використовувати всі досягнення і всі форми діяльності Організації;
 • брати участь у нарадах, лекціях та інших заходах, що проводяться Організацією,
 • вносити пропозиції щодо діяльності Організації;
 • одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Організації;
 • одержувати інформацію про діяльність Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних. Мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;
 • вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2. Звичайні члени зобов’язані:

 • активно брати участь в діяльності Організації та в реалізації її цілей,
 • брати участь в загальних зборах Організації,
 • дотримуватися приписів статуту і постанов Організації,
 • регулярно сплачувати внески;
 • інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту

5.3. Допоміжні та Почесні Члени мають права звичайних членів Організації крім активного і пасивного виборчого права, але можуть з правом дорадчого голосу брати участь у загальних зборах та статутних органах Організації.

5.3.1. Допоміжні члени зобов’язані виконувати заявлені повинності, дотримуватися статуту та ухвал Товариства.

5.3.2. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

6.1. Для здійснення управління Організацією створюються наступні органи:

 • Загальні Збори членів Організації;
 • Правління Організації;
 • Президент Організації;
 • Ревізійна комісія Організації.

6.2. Вищим органом Організації є Загальні Збори членів Організації.

6.3. Загальні Збори скликаються Президентом Організації за рішенням Правління не рідше одного разу на два роки. Формою роботи Загальних зборів членів Організації є засідання.

6.4. Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються на письмову вимогу Президента або не менше 25% членів Організації.

6.5. Про скликання чергових Загальних зборів члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за п’ятнадцять календарних днів до дати проведення Загальних зборів в порядку, що визначається Президентом.

6.6. Про скликання позачергових Загальних зборів членів члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Президентом.

6.7. Повідомлення про скликання Загальних зборів членів Організації повинно містити дату, час, місце проведення та порядок денний.

6.8. Загальні збори членів Організації мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.

6.9. Загальні збори членів Організації вважаються правомочними (крім випадків, описаних в п.6.10.), якщо в них бере участь не менше половини Членів Організації. В випадку коли збори не можуть відбутися другий раз підряд з причин відсутності кворуму – Президент одноособово скликає позачергові Загальні збори членів Організації та віносить питання недовіри діючому складу Правління та виборів нового Правління.

6.10. Якщо на Загальні збори виносяться питання щодо прийняття змін та доповнень до Статуту Організації, питання розпорядження майном на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна Організації, та питання саморозпуску або реорганізації Організації, то Загальні збори членів Організації вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше двох третин членів Організації.

6.11. Рішення Загальних зборів членів Організації приймаються відкритим або, за рішенням Загальних зборів членів Організації, таємним голосуванням, простою більшістю голосів зареєстрованих на Загальних зборах (крім випадків, описаних в п.6.12.).

6.12. Якщо на Загальні збори виносяться питання щодо прийняття змін до Статуту Організації, питання розпорядження майном на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та питання саморозпуску або реорганізації Організації, то рішення Загальних зборів членів Організації приймаються більшістю у дві третини голосів зареєстрованих на Загальних зборах членів Організації.

6.13. До виключної компетенції Загальних зборів членів Організації належить прийняття рішень з наступних питань:

6.13.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації.

6.13.2. Затвердження змін та доповнень до Статуту Організації.

6.13.3. Затвердження чисельного складу і обрання Правління Організації.

6.13.4. Обрання Президента Організації;

6.16.5. Затвердження кандидатури на посаду Віце-Президента Організації.

6.15.6. Затвердження чисельного складу і обрання Ревізійної комісії Організації;

6.13.7. Розгляд та затвердження звітів Президента про результати роботи за звітний період.

6.13.8. Саморозпуск (припинення) та реорганізація Організації.

6.14. Члени Організації (їх представники), які беруть участь у засіданні Загальних зборів членів Організації, реєструються в Реєстрі учасників Загальних зборів перед їх початком.

6.15. Загальні збори членів Організації відкриває Президент, після чого обираються Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів, члени мандатної, лічильної, редакційної комісій (за необхідності). Реєстраційні списки та протокол Загальних зборів членів Організації підписують Голова та секретар Загальних зборів членів Організації.

6.16. Правління Організації є колегіальним керівним органом, який здійснює поточне управління Організацією.

6.16.1. Формою роботи Правління Організації є засідання. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління скликається Президентом Організації.

6.16.2. До повноважень Правління Організації належить:

6.16.2.1. Організація та управління поточною роботою Організації;

6.16.2.2. Виконання рішень Загальних Зборів членів Організації;

6.16.2.3. Управління активами Організації,

6.16.2.4. Планування і ведення фінансового політики та звітності;

6.16.2.5. Представлення Організації ззовні і здійснення діяльності від його імені;

6.16.2.6. Прийняття рішення про участь Організації в інших юридичних особах та в об’єднаннях юридичних осіб.

6.13.2.7. Створення і припинення відокремлених підрозділів Організації.

6.16.2.8. Прийом и члени і виключення з членів Організації;

6.16.2.9. Скликання Загальних Зборів;

6.16.2.10. Визначення розміру членських внесків;

6.16.2.11. Пошук фінансових джерел та прийом внесків та пожертвувань від імені Організації;

6.16.2.12. Прийняття рішення про вступ до федерації та до закордонних та міжнародних організацій.

6.16.3. Рішення Правління є правомочними, якщо за них проголосувала проста більшість обраних членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» вирішальне значення має голос Президента Організації.

6.16.4. Члени Правління обираються Загальними Зборами Організації терміном на два роки.

6.16.5. Члени Правління можуть отримувати винагороду за роботу, яку вони виконують.

6.16.6. Скликає засідання Правління і головує на них Президент Організації.

6.17. Президент Організації є керівною особою Організації, яка без довіреності представляє Організацію та діє від її імені, укладає трудові та цивільно-правові договори, видає накази та розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Організації, керує їх діяльністю забезпечує розгляд процедурних питань, які надходять від членів Організації та здійснює інші функції, передбачені Статутом та положеннями Організації.

6.17.1. В межах своєї компетенції Президент Організації:

6.17.1.1. Забезпечує керівництво діяльністю Організації по реалізації статутної мети та завдань Організації.

6.17.1.2. Представляє Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації юридично значущі дії.

6.17.1.3. Пропонує Загальним Зборам Організації кандидатуру на посаду Віце-Президента Організації і визначає його обов’язки.

6.17.1.4. Має право підписувати будь-які документи від імені Організації у межах повноважень передбачених Статутом.

6.17.1.5. Самостійно приймає рішення та підписує від імені Організації угоди, договори, контракти, у будь якій валюті, згідно з чинним законодавством.

6.17.1.6. Організовує виконання рішень Загальних зборів Членів Організації.

6.17.1.7. Забезпечує координацію діяльності Організації та здійснює поточне управління Організацією.

6.17.1.8. Надає Загальним зборам Членів Організації звіти про надходження та витрачання коштів у встановленому порядку.

6.17.1.9. Здійснює прийом на роботу та звільнення працівників, визначає розмір оплати їхньої праці та ухвалює графік роботи;

6.17.1.10. Забезпечує контроль за залученням нових членів до Організації, подає клопотання про виключення з Членів Організації у випадку їх бездіяльності.

6.17.1.11. Видає та відміняє довіреності.

6.17.1.12. Організовує залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Організації, для реалізації її статутної мети та завдань.

6.17.1.13. Вирішує інші питання оперативно-господарської діяльності Організації.

6.17.1.14. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту, Положень Організації та чинного законодавства України.

6.17.2. Президент Організації обирається Загальними Зборами Організації терміном на чотири роки.

6.18. Ревізійна Комісія призначена здійснювати контроль за діяльністю Організації та її виконавчих органів, а також має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів громадської Організації

6.18.1. Кількісний склад Ревізійної Комісії затверджується Загальними зборами. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами терміном на два роки. Голова Ревізійної Комісії обирається на першому засіданні комісії з числа обраних членів Ревізійної Комісії. Члени Ревізійної Комісії не можуть бути членами Правління Організації.

6.18.2. Ревізійна Комісії на першому своєму засіданні обирає голову Комісії. Засідання Ревізійної Комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Засідання Комісії скликає голова Ревізійної Комісії з власної ініціативи або за зверненням Президента.

6.18.3. До повноважень Ревізійної Комісії входить:

6.18.3.1. Контроль над всією діяльністю Організації;

6.18.3.2. Оцінка праці всіх органів управління, у тому числі річних звітів та балансу;

6.18.3.3. Подання звітів на Загальних Зборах членів разом з оцінкою діяльності Організації та органів правління;

6.18.3.4. Розгляд скарг членів Організації та підготовка за результатами розгляду проектів рішень Правління чи Загальних зборів Членів Організації.

6.18.3.5. Укладання угод з Президентом Організації, які стосуються оплати за його управлінську працю;

6.18.3.6. Подання клопотання про відкликання всього Правління або Члена Правління у випадку його бездіяльності.

6.18.3.7. Контроль за дотриманням членами Організації Статуту та обов’язкових для них рішень органів Організації.

6.18.3.8. Подання заяви про відповідність діяльності Правління Організації;

6.18.3.9. Внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації.

6.19. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

6.20. Порядок звітування керівних органів перед членами Організації

6.20.1. Враховуючи, що Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Організацією, а також не втручання органів державної влади інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність Організації, то керівні органи зобов’язанні звітувати перед членами Організації на Загальних зборах членів Організації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації. Розгляд та затвердження звітів здійснюється із періодичністю не менше 1 (одного) разу на два роки.

6.20.2. Правління та Президент Організації зобов’язані забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

6.21. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації

6.21.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність керівника відокремленого підрозділу, члена Правління Організації, Правління Організації, або Загальних зборів членів Організації шляхом подання письмової скарги до Ревізійної комісії.

6.21.2. Ревізійна комісія не пізніше, ніж через 5 днів з моменту подачі скарги скликає засідання для розгляду скарги. На засідання в обов’язковому порядку викликається керівник відокремленого підрозділу чи член Правління Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. Якщо оскаржуються дії, бездіяльність або рішення Президента Організації, Правління Організації чи Загальних зборів членів Організації, на засідання Ревізійної комісії викликається Президент Організації.

6.21.3. За результатами розгляду скарги Ревізійна комісія готовить проект рішення Правління Організації чи Загальних зборів членів Організації, який розглядається Правлінням Організації чи Загальними зборами на найближчому своєму засіданні.

6.21.4. Скарга на дії або рішення Правління Організації, Президента Організації, рішення Загальних зборів членів Організації, якщо вони суперечать чинному законодавству України, може подаватись до суду відповідно до чинного законодавства на момент здійснення таких дій або рішень.

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Майно та кошти Організації належать їй на праві власності. Організація має право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

Організація відповідає по своїм зобов’язанням усім належним їй майном. Члени Організації не відповідають по зобов’язаннях Організації. Організація не відповідає по зобов’язаннях її членів.

7.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй Засновниками, членами Організації або державою в установленому порядку, набуте від членських внесків, благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів або передане згідно з чинним законодавством.

7.3. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення мети її діяльності.

7.4. Діяльність Організації фінансується виключно за рахунок:

 • членських внесків членів Організації;
 • коштів і майна, що надходять безоплатно, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертв членів Організації та інших осіб;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • інших джерел доходів, що відповідно до чинного законодавства не є прибутком юридичної особи.

7.5. Як внески до Організації приймаються грошові кошти, а також майно, яке може бути використане Організацією для вирішення цілей, поставлених Статутом Організації та іншими її документами.

7.6. За особами, які дарують майно та кошти Організації, зберігається право контролю за цільовим їх використанням.

7.7. Організація використовує кошти для виконання завдань, передбачених Статутом та на оплату праці штатних працівників. Грошові кошти Організації витрачаються відповідно до її завдань, а також відповідно до побажань осіб, які дарують.

7.8. Організація має право у встановленому законом порядку купувати, передавати організаціям, закладам, обмінювати, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності. Організація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом. У власності Організації можуть бути також видавництва або підприємства.

7.9. Організації забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Перевірку фінансової діяльності Організації здійснюють податкові та інші державні органи у межах їх компетенції, аудиторські організації.

8.2. Достовірність та повноту річного балансу і звітності Організації може підтвердити аудитор (аудиторська фірма).

8.3. Відповідальність за дотримання вимог законодавства несе Президент та Правління Організації. Відповідальність за своєчасне подання бухгалтерської звітності покладено на головного бухгалтера Організації.

8.4. Організація здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Внесення змін до Статуту Організації є виключною компетенцією вищого органу Організації – Загальних зборів членів Організації та здійснюється у відповідності до Закону України «Про громадські об’єднання» та пунктів 6.10.і та 6.12. цього Статуту.

9.2. Будь-які зміни і доповнення до Статуту Організації здійснюються в письмовій формі і оформляються шляхом викладення документів в новій редакції. Зміни та доповнення до Статуту Організації оформляються та реєструються відповідно до чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація має право створювати на території України та за її кордоном відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків як на території України так і за її межами.

10.2. Відокремлені підрозділи діють на підставі внутрішніх положень про них, які затверджені у порядку, передбаченому цим Статутом.

10.3. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами й діють від імені Організації. Керівники підрозділів призначаються Президентом та затверджуються Правлінням Організації.

10.4. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації.

10.5. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації з дотриманням та у відповідності до внутрішнього Положення Організації, яке затверджено Правлінням.

10.6. Керівник відокремленого підрозділу має право діяти від імені Організації на підставі довіреності, виданої Президентом Організації.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1 Реорганізація (злиття, приєднання, роз’єднання, перетворення) або припинення діяль­ності Організації здійснюється за рішенням загальних зборів Організації. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Організації, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Організації в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Загальних зборів членів Організації.

11.2. Діяльність Організації може бути припинена за рішенням Загальних зборів членів Організації (саморозпуск), або за рішенням суду.

11.3. Організація підлягає примусовому розпуску на підставі рішення суду.

11.4. Організація саморозпускається:

– після досягнення мети, поставленої при створенні Організації;

– за рішенням Загальних зборів членів Організації.

11.5. Після прийняття рішення про припинення діяльності Організації, призначають ліквідаційну комісію Організації.

З моменту призначення ліквідаційної комісії Організації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна Комісія Організації повинна опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Організації і про порядок і строки подання претензії кредиторами. Ліквідаційна Комісія письмово повідомляє кредиторів і осіб, що мають з Організацією договірні відносини.

11.5. Ліквідаційна комісія Організації оцінює наявне майно Організації, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред’являє їх для затвердження спеціально скликаним для цього Загальним зборам членів Організації.

11.6. У разі припинення Організації її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації і, за рішенням Загальних зборів членів Організації, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного чи місцевого бюджету.

11.7. Саморозпуск Організації вважають завершеним, а Організацію такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Прес-релізи
Презентація
Анкета на вступ до Амбасади
Вгору