Ірина Брильова

Компанія СТАНДАРТ ПЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ.
Займається забезпеченням бiобезпеки держави, через дiяльнiсть зi знищення хвороботворних, небезпечних i особливо небезпечних хвороботворних органiзмiв i їх переносникiв.
Є органiзатором i керiвником першої у свiтi профiльної жiночої Громадської Органiзації «Професiйнi Жiнки Евразiї в Пест менеджментi», яка в даний час займається питаннями впливу стiйких органiчних забруднювачiв на здоров'я жiнки (репродуктивне здоров'я i раковi захворювання).

Вгору