Вікторія Ліснича

Спiвзасновниця групи компанiй «Ти i право».
Громадська дiячка, вiце-президентка Європейськоi економiчноi палати торгiвлi , комерцiї та промисловостi в Украiнi.

Вгору