Альона Дорощук

Viaggi D'Oro
Туристична агенцiя Viaggi D'oro (Венецiя-Iталiя} iснує з 1987 року.
Розробляє авторськi подорожi по всiй Iталiї та розкриває сенс Dolce Vita.

Вгору